Foodpanda

ສະໝັກ ເພື່ອມາເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງຄອບຄົວ ຟູດແພນດ້າ ມື້ນີ້.

ສະໝັກມື້ນີ້, ເລີ່ມວຽກມື້ຕໍ່ມາ

ສ້າງໂປຼໄຟລ໌ຂອງທ່ານ

ສະໝັກມື້ນີ້ ເລີ່ມເຮັດວຽກມື້ອື່ນ!

ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະໝັກອອນໄລນ໌. ຍືນສະໝັກ ແລະ ເລີ່ມສ້າງລາຍໄດ້ໄປກັບ foodpanda.​ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການ.

Image/Video Block

ກຳລັງຊອກຫາວຽກທີ່ເຮັດໄດ້ຕາມໃຈຢູ່ບໍ່?

ເປັນເຈົ້ານາຍຕົວເອງ ແລະ ຮັບຄ່າຈ້າງ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ຂອງຕົວ​ທ່ານ​ເອງ​.

Image/Video Block

ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ ​ເພີ່ມ​ເຕີມ:

Image/Video Block
ໃຜໆກໍ່ສາມາດຈັດສົ່ງກັບພວກເຮົາໄດ້. ສະໝັກມື້ນີ້ ແລະ ເລີ່ມສ້າງລາຍໄດ້ໃນມື້ຕໍ່ມາ. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການ.

Image/Video Block
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ ! ຄຸ້ມຄອງສູງເຖີງ 25,000,000​ ກີບ.

Image/Video Block
ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ສັດ ! ໃນທຸກໆເດືອນທາງບໍລິສັດຈະມີກິດຈະກຳຮ່ວມກັບອ້າຍນ້ອງໄຣເດີ້ເພື່ອ ສ້າງສາຍສຳພັນແລະປືກສາຫາລືເຖີງບັນຫາຕ່າງໆ.

ທ່ານຕ້ອງມີຫຍັງໃນການເປັນໄຣເດີ້ ?

  • iPhone 4s (ຫຼື​ໃໝ່​ກວ່າ) ຫຼື ໂທ​ລະ​ສັບAndroid (4.2 ຫຼື​ໃໝ່​ກວ່າ)
  • ລົດ​ຈັກ
  • ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ມີ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂັບ​ຂີ່
  • ອາ​ຍຸ​18ປີ ຂຶ້ນ​ໄປ

ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານ

Image/Video Block
ທ້າວ ອານຸຊາ

ຂ້ອຍຂັບ foodpanda ແລະ ເຮັດເປັນວຽກເສີມ ເນື່ອງຈາກຍັງເປັນນັກສຶກສາຢູ່ ແລະ ຫາເວລາວ່າງຫຼັງເລີກໂຮງຮຽນ. ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດອາຊີບນີ້ມາໄດ້ 4 ເດືອນແລ້ວ ແລະ ມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍມີລາຍຮັບສົ່ງຕົວເອງຮຽນ, ແລະ ມັນກໍ່ເປັນລາຍໄດ້ຫຼັກໆເລີຍໃນຊ່ວງຮຽນ.

Image/Video Block
ນາງ ສຸດໃຈ ພັນທະວົງ

ປະຈຸບັນອາຍຸ 52 ປີ, ເຮັດວຽກອາຊິບໄຣເດີ້ເປັນວຽກຫຼັກ ແລະ ເຮັດມາໄດ້ 2 ປີປາຍແລ້ວ. ສາມາດອຸດໜູນລາຍຮັບເຂົ້າມາເຈື່ອຈູນຄອບຄົວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ເຮັດຢູ່ບໍລິສັດໃດກໍ່ດີເພາະມັນຂື້ນຢູ່ກັບເຮົາວ່າເຮົາຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດບໍ່ ແລະ ວຽກນີ້ເປັນວຽກທີ່ມີເວລາໃຫ້ກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ.

Image/Video Block

ເລີ່ມສ້າງລາຍໄດ້ໄປກັບ foodpanda